Persyaratan Mengurus Akta Kelahiran

Persyaratan Mengurus Akta Kelahiran (bayi baru lahir):

 1. KK asli
 2. Persyaratan Lengkap Akta Kelahiran
  • Formulir Permohonan
  • Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran (asli)
  • Fotokopi KTP-El orang tua (Pelapor adalah ayah atau ibu kandung)
  • Fotokopi KTP-El dua orang saksi
  • Surat Kuasa dari orang tua kandung apabila pelapor dikuasakan, disertai fokopi KTP-El penerima kuasa

Catatan:

 • Apabila tidak dapat menunjukkan Surat Kelahiran (asli) dan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua, maka dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan format sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.
 • Melampirkan fokokopi akta nikah bagi anggota keluarga dalam KK yang berstatus kawin